top of page

Impressum.

Michael Antony Austin

Hilgenboomstrasse 95
45884 Gelsenkirchen

Telefoonnr.: +49 (0)1590 1412760
E-Mail: contact@michaelantonyaustin.com  

Gemachtigde: Michael Antony Austin   

 

Duits belastingnummer: 319/5024/5642 

Wettelijke woonplaats: Gelsenkirchen 

 

© 2021 Michael Antony Austin - Alle rechten voorbehouden. 

 

De inhoud van deze website is ter informatie. Voor de overname en het gebruik van de gegevens voor andere doeleinden is uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vereist. 

 

Dit colofon (impressum) is van toepassing op de volgende websites en social media content: 

https://www.michaelantonyaustin.com 

https://www.michaelantonyaustin.nl  
https://www.facebook.com/michaelantonyaustin 
https://www.youtube.com/@michaelantonyaustin 
https://www.facebook.com/michaelantonyaustin 
https://www.instagram.com/michael.antony.austin/ 
https://www.twitter.com/MichaelAntonyA1 

https://open.spotify.com/artist/10re8zgaHlRRBNUnCFJbDf 

https://michaelantonyaustin.bandcamp.com/music 

  

Aansprakelijkheid voor de inhoud 

De inhoud van onze pagina's is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetten volgens § 7 lid 1 Duitse Telemediawet (TMG). Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht door te geven of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie overeenkomstig de algemene wetgeving blijven hierdoor onverlet. Deze aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het moment waarop een concrete inbreuk op de wet bekend wordt. Indien wij kennisnemen van dergelijke inbreuken, zullen wij de desbetreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.   

 

Aansprakelijkheid voor links 

Onze website bevat links naar externe websites van derden op de inhoud waarop wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was op het moment van koppelen niet herkenbaar. Permanent toezicht op de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding. Als wij kennis krijgen van wetsovertredingen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen. 

 

Copyright 

De door de sitebeheerders gemaakte inhoud en werken op deze pagina's vallen onder het Duitse auteursrecht. Duplicatie, verwerking, distributie of enige vorm van commercialisering van dergelijk materiaal buiten het bereik van de auteurswet vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name inhoud van derden wordt als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te stellen. Als wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen. 

 

Gegevensbescherming 

Het gebruik van deze website is over het algemeen mogelijk zonder het verstrekken van persoonsgegevens. Voor zover op onze website persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit voor zover mogelijk altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie per e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. Het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij uitdrukkelijk verboden. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spammails. 

bottom of page